Currently viewing the category: "Богословие"

Автор: Сергій Чаплигін

Oratores, bellatores, laboratores

Теорія трьох станів дуже проста. Суспільство людей розділене на тих, хто воює, тих, хто молиться, і тих, хто працює.Французький лінгвіст, міфолог і філолог-компаративіст, автор Теорії трьох станів Жорж Дюмезіль відомий своїми порівняльними дослідженнями релігій та міфологій індоєвропейських народів.

Виходячи з тези, що структура релігійно-міфологічних уявлень має відображати соціальну структуру, Жорж Дюмезіль сформулював так звану трифункційну теорію, яка, після запеклих наукових дискусій, стала загальновизнаною серед дослідників міфології.

(далее…)

Автор: Алексей Субочев ссылка

Поскольку я практически созрел до написания второй части про криптошаманизм в православии, напоминаю друзьям старым, и предлагаю для чтения друзьям новым первую часть:Криптошаманизм в христианстве, часть первая.Христианская Церковь, появившаяся и первые 10 веков своего существовавшая, развивающаяся в обществе «высокого» развитого язычества — эллинизма, философии, формировала свое богословие, свой терминологический аппарат именно в концепциях и мировоззренческих схемах именно эллинизма и философии.

(далее…)
Tagged with:
 
Портал «Bogoslov.Ru» начинает публикацию переводов избранных текстов немецкого мистика Герхарда Терсте́гена (1697 – 1769). Его труды для перевода выбраны не случайно. Он последний великий пиетист и «традиционный» мистик Западной Церкви. Во многих смыслах это итоговая фигура. Терстеген, вобрав в себя традиции древней, средневековой и современной ему церковной мистики, дал в своих произведениях некий «итоговый образец» западной христианской духовности. Вниманию читателей предлагается первый трактат из главной книги Герхарда Терстегена «Путь истины» «О Священном Писании».

(далее…)

Людство від своїх початків намагається знайти засоби захисту від фізичних недугів та способи досягнення максимального довголіття і навіть безсмертя. Над означеними проблемами безустанно працюють мільйони фахівців.

Внаслідок їх зусиль, сучасний рівень біологічних та медичних  наук надає можливість приступати  до науково-дослідних експериментів з метою продукування органів для відновлення здоров’я, вражених різними недугами людей. Але людського генія не задовільняє тільки заміна ушкоджених хворобою або травмою органів. Наукові пошуки ведуться більш глобально, і їх метою ставиться штучне відтворення (клонування) цілісних біологічних організмів в тому числі й людей.
(далее…)

Петр (Мещеринов), игумен

Трактаты Герхарда Терстегена в русском переводе нашли живой отклик у читателей портала, которые активно комментировали все публикации. В этой статье переводчик трудов немецкого проповедника игумен Петр (Мещеринов) излагает свою точку зрения на возникший у некоторых вопрос – а нужно и полезно ли православным христианам подробно знакомиться с богословским наследием протестантского автора?
(далее…)

Яндекс.Метрика